Wat is riolering?

Riolering

Riolering is een verzamelnaam voor een wijd verspreid stelsel van buizen onder de grond waarin het water afkomstig van toiletten, douches, badkuipen word afgevoerd. Ook de putten op de de straat zijn aangesloten op het stelsel, waardoor eventueel overtollig regenwater makkelijk kan worden afgevoerd. Dit voorkomt dat straten tijdens hevige regenval blank komen te staan. De riolering komt uit bij diverse waterzuiveringsinstallaties die het water ontdoen van afval, het water filteren en zelfs weer omzetten naar drinkwater, dat weer kan worden geconsumeerd in de vorm van lijdingwater uit de kraan.   

Het nut  

De reden dat afvalwater zoals bovengenoemd wordt afgevoerd door het rioleringsstelsel en vervolgens wordt gereinigd ligt hem in het feit dat afvalwater gaat stinken als het in de openbare ruimte komt. Daarnaast kan het ziektes veroorzaken zoals cholera. Het zou tevens het lokale eco systeem aantasten; door de slechte kwaliteit van het water sterven belangrijke organismen die het water gezond houden uit.   

Soorten  

Er zijn grofweg twee typen riolering the onderscheiden die het meest voorkomen in de praktijk, te weten de zogenoemde 'vrije val' rioleringsverwerking en de zogenoemde 'gemengde riool' die hierna afzonderlijk uiteen zullen worden gezet.  De 'vrije val' methode gaat op de volgende manier in zijn werk: de buizen worden ondergronds, onder een kleine helling aangelegd. Deze methode maakt gebruik van de natuurlijke zwaartekracht. Het grote voordeel van deze manier van afvoeren is dst er geen pompen nodig zijn, omdat het regen- en afvalwater op een natuurlijke manier afvloeit door zwaartekracht, van boven naar beneden. De keerzijde van deze wijze is echter dat de buizen vaak dieper moeten worden aangelegd om de juiste hoek voor een goede doorstroming te garanderen. De 'gemengde riool' methode ziet er op toe dat zowel het regenwater, het afvalwater via het rioleringsstelsel worden doorgestuurd naar de eerder genoemde waterzuiveringsinstallaties. Nadeel aan deze methode is dat het overgrote deel van het afgevoerde water in verhouding vrij schoon is door het grote aandeel van het regenwater, waardoor de zuiveringsinstallaties meer dan echt nodig is worden belast, wat ten koste gaat van de effectiviteit.  Hiernaast is er nog een ander type rioolverwerking te benoemen; mechanische riolering. Bij dit type afvoer wordt enkel het vervuilde water afgevoerd naar de zuiveringsinstallaties. Het regenwater wordt apart afgevoerd in het lokale water of via infiltratie systemen. Deze vorm van riolering wordt vaak gebruikt wanneer het 'vrije val' systeem niet mogelijk is, of niet geheel de klus klaart.   

Materiaal

De rioleringsbuizen worden voor het overgrote deel (in 7 van de 10 gevallen) vervaardigt uit beton. Het overige gedeelte bestaat uit kunststof buizen, vaak vervaardigt uit gvk of pvc materiaal. Pannekoek GWW BV kan u goed helpen in het maken van een keuze.

Delen