Asbest laten verwijderen: zelf doen of niet, werkwijze & gemiddelde kosten

Asbest laten verwijderen: verplicht vanaf 2024

Het laten verwijderen van asbest van met name daken, maar ook uit wanden en andere bouwconstructies wordt in Nederland steeds meer een issue. De Rijksoverheid heeft per 2024 een verboden ingesteld op asbestdaken, die voor die tijd verwijderd dienen te worden. Met name agrariërs met schuren, bedrijfsloodsen en eigenaren van ouders woningen krijgen te maken met een verplichte verwijdering van het asbest op en in hun daken. Maar mag je asbest zelf verwijderen of moet je dit door een asbestverwijderingsbedrijf laten doen? En zo nee, hoe gaat asbest laten verwijderen in zijn werk? En wat zijn dan de gemiddelde kosten voor het laten verwijderen van het asbest?

Zelf verwijderen of een bedrijf inschakelen?

Belangrijk om je te realiseren bij de verwijdering van asbest is dat het alleen asbest dakbedekking betreft die in contact staat met de buitenlucht. Eigenaars van betreffende gebouwen zijn ervoor verantwoordelijk dat de daken tijdig van asbest ontdaan worden. Ben je particulier, dan mag je als woningeigenaar zelf de asbest weghalen als je aan drie belangrijke voorwaarden voldoet. Ten eerste dient het betreffende oppervlakte niet groter te zijn dan 35 m2. In de tweede plaats mag het weg te halen asbestmateriaal niet beschadigd zijn. En ten slotte heb je bij zelf verwijderen een meldingsplicht bij de gemeente en dien je de juiste kleding en materialen te gebruiken. Meestal blijkt dat gemeentes terughoudend zijn bij het verlenen van toestemming om zelf asbest weg te halen, waardoor asbest laten verwijderen door een gespecialiseerd bedrijf het enige alternatief is. Verder is het niet toegestaan om bij asbest in dakleien of bij niet-hechtgebonden asbest tot verwijdering over te gaan.

Hoe gaat asbestverwijdering in zijn werk?

Schakel je een asbestbedrijf in, dan gebeurt de asbestsanering in enkele stappen. Eerst wordt er een asbestinventarisatierapport opgesteld, waarbij een specialistisch bedrijf in kaart brengt waar de asbest zich bevindt. Met het rapport kan een offerte opgesteld worden om de asbest verwijderen te laten. Asbest aan de buitenzijde of op daken wordt via een hoogwerker weggehaald, waarbij de omgeving tot op enkele meters wordt afgezet. Degenen die het asbest weghalen, hebben veilige, beschermende kleding aan. Bij asfalt binnen is dat ook het geval, maar wordt de binnenruimte afgezet via een zogeheten containment. Deze sluit de ruimte volledig af, zodat asbestdeeltjes zich niet kunnen verspreiden. Na afloop wordt het asbest veilig afgevoerd in speciale zakken.

Kosten van het saneren van asbest

Bij het saneren van asbest kun je rekenen op gemiddelde kosten voor het inventarisatierapport van zo'n 250-350 euro. Het verwijderen van de asbest zelf kost, afhankelijk van of het asbest goed bereikbaar is, zo'n 900 tot 1400 euro voor oppervlakten tot zo'n 50 m2.  

Delen