2020

Asbest laten verwijderen: zelf doen of niet, werkwijze & gemiddelde kosten

Asbest laten verwijderen: verplicht vanaf 2024 Het laten verwijderen van asbest van met name daken, maar ook uit wanden en andere bouwconstructies wordt in Nederland steeds meer een issue. De Rijksoverheid heeft per 2024 een verboden ingesteld op asbestdaken, die voor die tijd verwijderd dienen te worden. Met name agrariërs met schuren, bedrijfsloodsen en eigenaren van ouders woningen krijgen te maken met een verplichte verwijdering van het asbest op en in hun daken.